Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., pojištění on-line

Povinné ručení

Zákonné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem
č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje škody způsobené třetí osobě provozem vozidla, je platné také v zahraničí.

Pojištění se vztahuje na:

 • újma na zdraví nebo usmrcením
 • škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením pojištěného

Varianty:

 • STANDARD
  • limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení: 35 mil. Kč
  • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 35 mil. Kč
  • základní administrativně právní a technická asistence
  • úrazové pojištění řidiče
 • NADSTANDARD
  • limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení: 70 mil. Kč
  • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 70 mil. Kč
  • základní administrativně právní a technická asistence
  • úrazové pojištění řidiče
 • EXKLUZIV
  • limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení: 100 mil. Kč
  • limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk: 100 mil. Kč
  • základní administrativně právní a technická asistence
  • úrazové pojištění řidiče

Připojištění:

 • pojištení čelního skla pro osobní automobily (není součástí kalkulace, pokud chcete mít pojišteno,
  obratte se, prosím, na naše obchodní místa)
 • dodatkové asistenční služby

Ke sjednání pojistné smlouvy musíte znát:

 • typ sídla provozovatele vozidla (Praha a krajská města, bývalé okresní město, ostatní obce)
 • údaje z technického průkazu vozidla
 • rozhodnou dobu v měsících pro přiznání bonusu

Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání:

Asistenční podmínky:

 

zpět na pojištění on-line                                                                                                                                                  sjednat pojištění on-line