Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., pojištění on-line

Pojištění odpovědnosti zaměstnance 

Omezení: pojištění on-line lze uzavřít do pojistné částky 200 000 Kč

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s těmito vztahy, je-li dána jeho odpovědnost podle § 250 zákoníku práce.

K uzavření pojištění musíte znát:

  • Jméno, RČ/IČO a adresu pojistníka a pojištěného
  • Povolání pojištěného

Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání

  • T.č.: NP/01/2023 Všeobecné pojistné podmínky obecná část pro škodové pojištění   VPP pro škodová pojištění, do nového okna v PDF
  • T.č.: NP/12/2020 DPP pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání  DPPOZ pro pro pojištění odpovědnosti, do nového okna v PDF
  • T.č.: NP/74/2018 Informační dokument k pojistnému produktu na základě zákona č. 170/2018 Sb.,  informační dokument, do nového okna v PDF
  • T.č.: OS/03/2014 Sdělení údajů spotřebiteli dle § 1843 Občanského zákoníku  Poučení o právu klienta, do nového okna v PDF
  • T.č.: OS/01/2019 Předsmluvní informace  Předsmluvní informace, do nového okna v PDF
  • T.č.: LPU/002/03/2008 Oznámení pojistné události - odpovědnosti Formulář nahlášení pojistné události, do nového okna v PDF

 

zpět na pojištění on-line                                                                                                                                                 sjednat pojištění on-line