Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., pojištění on-line

Pojištění odpovědnosti zaměstnance 

Omezení: pojištění on-line lze uzavřít do pojistné částky 200 000 Kč

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s těmito vztahy, je-li dána jeho odpovědnost podle § 250 zákoníku práce.

K uzavření pojištění musíte znát:

  • Jméno, RČ/IČO a adresu pojistníka a pojištěného
  • Povolání pojištěného

Všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání

  • Všeobecné pojistné podmínky pro škodová pojištění  VPP pro škodová pojištění, do nového okna v PDF
  • Informační dokument k pojistnému produktu  Informační dokument k pojistnému produktu do nového okna v PDF
  • Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti zaměstnance  DPPOZ pojištění odpovědnosti zaměstnance, do nového okna v PDF

 

zpět na pojištění on-line                                                                                                                                                 sjednat pojištění on-line