čekejte prosím...
 
 
VOZIDLO - technická data
Vyberte druh vozidla dle příslušné kubatury uvedené v technickém průkazu.
Užitková vozidla do 3 500 kg se pojišťují jako osobní automobily
(např. PICK UP, Transportér apod.).
 
Pokud zde nenajdete značku uvedenou ve Vašem technickém průkazu,
zvolte možnost Ostatní a do vedlejšího otevřeného políčka napište značku
vozidla tak, jak je uvedena v technickém průkazu
Pokud zde nenajdete model uvedený
ve Vašem technickém průkazu,
zvolte možnost Ostatní a do vedlejšího
otevřeného políčka napište model vozidla tak,
jak je uveden v technickém průkazu
Vyberte druh vozidla dle jeho využití. Pokud nepoužíváte vozidlo
ke speciálně uvedeným případům, vyberte možnost Běžný provoz
 
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Rozsah krytí:
limit plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč,
limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk 35 mil. Kč.

 
limit plnění pro škodu na zdraví nebo usmrcení 54 mil. Kč,
limit plnění pro věcnou škodu a ušlý zisk 54 mil. Kč.

 
REKAPITULACE
%
 
Způsob placení:
1. splátka:
Další splátky:
 
DOBA POJIŠTĚNÍ
 
 
Máte-li zájem o konkrétní nabídku povinného ručení, pokračujte kliknutím na tlačítko Kontakt
Škoda dle § 6, odst. 2, písm. a) zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Škoda dle § 6, odst. 2, písm. a) zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
Poznámka:
1. užitková vozidla do 3 500 kg se pojišťují jako osobní automobily (např. PICK UP, Transportér apod.),
2. pracovní stroj dříve bez RZ nyní s RZ (např. kombajn, sekačka), je i nadále možno zařadit a pojistit za sazbu jako stroj bez přidělené RZ.
povinně se vyplňuje pro autobus
Pro načítání BONUSu/MALUSu je rozhodující výchozí datum 1. 1. 2000. NENI - Vozidlo nemá přidělenu RZ.
NEUVEDENO - Nové vozidlo s převozní značkou. RZ bude dodána později.
      Pojistník je povinen tento údaj sdělit pojistiteli nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.
      Objeví se varování, že klient musí dodat RZ co nejdříve.
samotná RZ - Vyplní se RZ uvedená v TP na přední straně v horní části.
      Píše se zleva přesně dle technického průkazu - včetně případných mezer a pomlček.Copyright © 2007, 2010 Biz Data, a. s.